Dana Hilská

Zájemci z řad robotického kroužku při GJP Mělník si na půdě městské knihovny v Poličce v pátek 24. října 2020 zahráli mBotí fotbal. Možná jste se teď zděsili nad tím, kolik proticovidových opatření museli porušit, ale nic takového se nestalo. Pavel Šrytr, Vojta Venzara, Honza Čemus i Martin Knespl zůstali doma. Přes TeamViewer se připojili do notebooků poličské knihovny, naprogramovali si v mBlocku každý svoje ovládání mBota a mohli začít hrát. Obraz a zvuk se přenášel prostřednictvím meetu. Fotbal vyhrály roboty Pavla a Martina, Vojtův oranžový mBot byl nejlepší ve hře na honěnou.

Děkujeme paní Hance Šandové, vedoucí Centra technického vzdělávání _Půda při Městské knihovně v Poličce, za příjemně strávené odpoledne.