PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Ředitelka Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vyhlašuje na základě §60f, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021 do naplnění kapacit volných míst oboru:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) – předpokládaný počet volných míst 3

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity oboru pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ (uvedené na přihlášce a potvrzené základní školou) a dosažených bodů z jednotných přijímacích zkoušek (výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitou). Minimální počet bodů (ZŠ, testy z MAT, ČEJ) nutných pro přijetí je 45.

Přihlášku je možno odevzdávat do 3. 7. 2020 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 do 15:00 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze dne 3. 7. 2020.

Přihlášky posílejte na tuto adresu:

Gymnázium Jana Palacha Mělník

Pod Vrchem 3421

276 01 Mělník

Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především v základních školách, popřípadě lze získat tiskopis z webových stránek MŠMT.

Přihláška musí být vyplněna a potvrzena základní školou, součástí přihlášky musí být výpis výsledků JPZ.