Markéta Wolfová

Distanční výuku matematiky v tercii jsme se snažili alespoň občas zpestřit praktickými úkoly, občas jsme vařili, pro některé terciány je již příprava rodinné večeře rutinou, někteří si to alespoň jednou vyzkoušeli. Rádi bychom se s vámi podělili o dvě reportáže z jednoho sportovně laděného úkolu – žáci si měli vybrat cvik a stanovit si výzvu, kolikrát za hodinu tento cvik provedou. Údaje zpracovali do tabulky, vymysleli vzorec a graficky sestrojili závislost celkového počtu provedených cviků na čase, neboť jej měli provádět po dobu osmi hodin! Například si ráno řekli – dnes udělám každou hodinu 10 dřepů. První hodinu jich měli deset, druhou dvacet, třetí třicet a takto to v ideálním případě pokračovalo až do celkových osmdesáti dřepů.

Jedna studentka si řekla – budu dělat kliky a každou hodinu jich zkusím udělat 44, protože je to moje druhé nejoblíbenější číslo. První nejoblíbenější je 86 a to se mi opravdu nechce. U první hodiny jsem si říkala: „Pohoda, to je ani ne na 15 minut, to nebyl zas tak špatný nápad…“. Stejně tak to bylo u druhé a třetí hodiny. U čtvrté hodiny jsem si říkala: „Už to začíná být horší, ale jsem už v polovině, tak to jen tak nevzdám…“ Po odpracování 44 kliků jsem si dala čokoládu. Pátá hodina dopadla stejně jako čtvrtá. Při šesté hodině jsem si zavedla odměňovací systém (5 kliků = 1 třešeň). Sedmá a osmá hodina byla stejná jako šestá.
Závěr: Byl to velmi špatný nápad, ale nakonec jsem to splnila a v grafu mohu mít (a mám!) právem přímku! Zároveň toto doporučuji všem, kdo si chtějí umrtvit břicho, ruce a nohy zároveň 🙂

Vojtěch Hrabánek si stanovil jiný cíl – každou hodinu udělám 29 kotrmelců. Protože si řekl: „Kotrmelce snad umím!“ Sestavil plán a došel k výsledku, že na konci osmé hodiny bude mít za sebou 232 kotrmelců. O průběhu plnění výzvy vypovídá tabulka, kde se začínají objevovat podstatně nižší čísla, než byla v plánu. A k tomu komentáře: „To nemohl být můj nápad začít hodinu po obědě. Víc ne! Nechci nic vyhodit. Už zas? Tak aspoň deset… Já už nechci! Už je mi špatně. Mně je šoufl i pomalu. Já si chci udržet večeři v žaludku!“
Přes všechny obtíže z neustálého kotrmelcování se Vojta dostal ke krásným 53 kotrmelcům během osmi hodin!