Zdeněk Tošnar, Hana Minaříková

Jak jistě všichni cimrmanologové ví, je 20.2. 2020 památné datum, v kterém by se mělo pro svou snadnou zapamatovatelnost odehrát co nejvíce důležitých událostí. Sice žádný politik neodstoupil ani nezemřel, ale DDM Kralupy nad Vltavou to alespoň zachraňovalo uspořádáním okresního kola olympiády v anglickém jazyce.

Z našeho gymnázia se se ctí zúčastnilo 11 studentů. Výkony většiny studentů byli často velmi vyrovnané, což uvádělo porotu do svízelné situace. Nakonec si studenti GJP přivezli jedno první místo (Olga Burkhardová v nejmladší kategorii I. B ) a dvě druhá místa (Nela Kolářová – I. B a Filip Kolář v nejvyšší kategorii III. A).