Renata Špačková

Knihovničky Václava Havla jsou projektem Knihovny Václava Havla, „jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě ZŠ a SŠ, které s její podporou aktivně šíří odkaz Václava Havla mezi své žáky a studenty“. V knihovničkách jsou shromažďovány nejen texty Václava Havla, ale i texty s ním úzce související. Nemusí se vždy jednat o knihy, ale např. také o fotografie, zvukové a audiovizuální záznamy. „Projekt má vlastní logo a vizuální identitu na všech školách.“

Gymnázium Jana Palacha Mělník se přiřadilo k dalším 12 školám v republice, které knihovničku vlastní, 16. ledna 2020. Co jsme museli vykonat, aby se tomu tak stalo?

Na počátku bylo zapojení školy do projektu KVH Číst Havla. Knihovna pro něj natočila krátké videoklipy, ve kterých mladé osobnosti představují texty Václava Havla. Např. textu Prase se ujal Kovy, Slova o slovu Bára Poláková, Thom Artway četl Továrnu Dobrovku, Matouš Ruml projev Václava Havla při převzetí Sonningovy ceny. Pro studenty neznamená seznámení se s dílem Václava Havla texty pouze vyslechnout, ale dále s nimi aktivně pracovat, a to díky metodickým materiálům, které k nim jsou k dispozici.

Dalším stupněm vzájemné spolupráce gymnázia a knihovny byla bezplatná zápůjčka výstav, jež vlastní Knihovna Václava Havla. K nám na gymnázium na podzim roku 2019 doputovala výstava Antikódy Václava Havla, jež ho představila jako „výtvarníka“ a obrazového básníka, i když se i ve svých typogramech představil jako člověk společensky kritický, satirický, ale také hravý. A právě proto zaujal studenty, kteří se jím nechali inspirovat pro svou vlastní tvorbu.

Druhá výstava Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze byla zahájena 16. ledna 2020 ředitelem KVH Michaelem Žantovským. Tehdy také absolvoval besedu s našimi studenty a jeho přítomnost na gymnáziu se stala příležitostí k předání knihovničky jako výrazu ocenění naší dosavadní spolupráce.

Knihovnička Václava Havla bude v nejbližších dnech umístěna v učebně č. 412 a bude k dispozici studentům i vyučujícím.

 

Z ohlasů studentů na setkání s Michaelem Žantovským

Pan Žantovský byl výborný. Skvěle podával fakta i své osobní pocity a myšlenky. Beseda s ním byla velice poutavá. I přes svůj pokročilejší věk má skvělý smysl pro humor a chuť předávat své znalosti, pocity dalším lidem a generacím. Jeho projev neměl hluchá místa a nikdy jsem se nenudil. Myslím, že beseda s ním zaujala lidi ze všech názorových spekter, a těším se, že bude zase u nás mít někdo zajímavý přednášku, která se alespoň trochu vyrovná té pana Žantovského.

Beseda s panem Žantovským byla nejlepší částí dne. Jsem ráda, že jsem ho mohla vidět naživo a slyšet jeho hlas. Sice mi přednáška přišla zdlouhavá, ale myslím si, že to bylo na místě. Když jsem se chlubila tátovi, tak mi záviděl.

Beseda pro mě byla přínosná, přestože jsem na ni dorazila se zpožděním. Bylo mi ctí mít možnost setkat se s osobou, která má tolik životních zkušeností jako právě pan Žantovský. Velmi na něm oceňuji to, že byl skromný a pokorný.

Beseda s panem Žantovským se mi velmi líbila. Obdivuji ho, protože jeho život byl opravdu pestrý a stále je. Ptali jsme se ho, zda by kandidoval na prezidenta. Já bych ho rozhodně volila. Má mnoho zkušeností, dobře vypadá a líbí se mi jeho názory. Jsem ráda, že takový člověk byl u nás ve škole a měla jsem možnost ho poznat.