Renata Špačková, foto: Renata Špačková, Viky Šohajová, Jana Roubová, Míša Jelínková, Áďa Mikšíková, Honza Čemus, Honza Sklenář, Honza Hlavsa, Dan Kulíšek

V poslední školní den kalendářního roku 2019, tedy v pátek 20. 12., sexta vyrazila do vánoční Prahy. Exkurzi jsme tentokrát pojali volněji, byla tedy kratší a bez úkolů (s malou výjimkou: každý měl vybrat jednu fotografii s námětem, který fotografa něčím zaujal, upoutal).

Nejprve jsme prošli areál památného Vyšehradu. Poklid tohoto místa byl umocněn mlhou, kterou se k nám snažily prodrat sluneční paprsky. Sice jsme toho tedy moc neviděli, alespoň však na rozdíl od naší návštěvy Pražského hradu nepršelo a nebyla taková zima. Místem pro zamyšlení byl bezesporu vyšehradský hřbitov se Slavínem, zvláště pak symbolický hrob Milady Horákové. Jak může být člověk popraven a nepohřben?

Řadu skvělých zážitků (s výjimkou klaustrofobiků) zcela odlišného charakteru přinesly kasematy, tedy chodby pro rychlý přesun vojska v opevnění Vyšehradu. Naše vzorné chování (!) přimělo průvodce absolvovat s námi nejen klasickou prohlídku, ale také bezesvětlou (rozuměj bez elektrického osvětlení) a také návštěvu běžně nepřístupných chodeb. Kdo by odolal této možnosti… (našli se i takoví).

Název exkurze Praha vánoční došel svého naplnění návštěvou výstavy Vánoční ohlédnutí v podzemí Betlémské kaple. Byly zde představeny hlavně betlémy, a to z různých materiálů a z různých oblastí naší země, svůj um předváděli mistři lidového řemesla.

A co napsat na závěr zprávy o naší exkurzi a na závěr roku 2019? Přejeme vše dobré v nastupujícím roce 2020.