Dana Hilská

Ve čtvrtek 26. září se pět členů robotického kroužku zúčastnilo exkurze do podzemí nemocnice Motol. Provázel je odborník na slovo vzatý, vedoucí automatizovaných dopravních systémů pan Eugen Šůna. 38 robotů, tzv. želv denně nahradí práci 60 lidí. Želvy po nemocnici transportují kontejnery s jídlem, léky, prádlem, ale také sváží odpad do spalovny. Mají dokonce i svoje výtahy. 16 hodin pracují a 8 hodin se nabíjejí. Dostává se jim pravidelné údržby. Pokud želva zabloudí, může za to v 99 % nekvalifikovaná nebo nepozorná obsluha.