Theodor Kubek

Výlet do Prahy na Janáčkovu Pastorkyňu se mi líbil. Sólisté přímo na scéně hráli postavy, které se v hudbě objevovaly (Jenůfa, Števa, Kostelnička, Laca a sbor jako obyvatelé vesnice). Po polední pauze jsme jeli tramvají do Veletržního paláce na výstavu soch a obrazů Alberta Giacomettiho. Než jsme opustili  opustili Veletržní palác, dodrželi jsme tradici a každý z nás si vybral jeden obraz nebo jednu sochu, kterou si koupí.

Andrea Jeránková

I když jsme dnes nebyli ve škole, nedá se říct, že jsme se neučili. Dokonce by se dala vystopovat většina předmětů, které se v lavicích učíme. V třídní knize by mohlo být zapsáno:
Zeměpis, orientace po Praze (trasy metra, tramvaje)
Občanská výchova, pravidla slušného chování na koncertě, na výstavě, v dopravních prostředcích
Tělesná výchova, sprint (dobíhali jsme tramvaj), posilování (chůze po schodech)
Matematika, sleva na jízdném
Český jazyk, realistické drama (Gabriela Preissová: Její pastorkyňa)
Fyzika, setrvačnost (tu jsme nejvíce pozorovali v tramvaji a v metru)
Anglický jazyk, popisky uměleckých děl a kniha THE BIG BOOK OF PEEING
Dějepis, 20. století
Biologie, škodlivost kouření (CHOPN), proporce lidské postavy
Hudební výchova, Leoš Janáček: opera Její pastorkyňa
Výtvarná výchova, sochař Alberto Giacometti, modelování