Karolína Helemiková

GJP v celorepublikovém kole

Předposlední školní týden jsme ve složení (od)maturant Filip Havlák, septimánka Karolina Helemiková a benjamín Vojtěch Hrabánek vyrazili směr Jižní Morava (do Češkovic, místa, kde lišky dávají dobrou noc).  A proč? No, protože jsme se účastnili Národního kola Ekologické olympiády.

Příroda nás hned z počátku uchvátila natolik, že nás při určování bylin  nevyrušilo ani projíždějící auto, kterému jsme uskakovali z cesty.  Vše dobře dopadlo, a tak nás v rychlém sledu čekal test na téma management v ochraně přírody, poznávačka jihomoravských živočichů a květeny, a nakonec přednáška od ředitele Správy CHKO Moravský kras o této oblasti.

Druhý den jsme byli na  botanické a zoologické přednášce v terénu a po obědě nás čekala náročná několikahodinová průzkumná prohlídka oblasti PR Hádecká planinka. Tam jsme mapovali biotopy a určovali živočichy a rostliny, abychom mohli navrhnout způsob ochrany a management dané lokality.

Tento soutěžní úkol jsme následně zpracovávali až do hluboké noci a celé dopoledne druhého dne. Hned co jsme práci odevzdali, šli jsme na túru, na jejímž konci nás čekala prohlídka veřejnosti nepřístupných jeskyní Němcova II a III. Prolézaní uzoučkými chodbičkami většinou po čtyřech stálo za to. Odměnou nám totiž byl pohled na překrásné jeskynní krápníky. Když jsme přišli zpět, nečekal nás oddych, nýbrž další práce – tentokrát na prezentaci. Tu jsme představovali druhý den.

Z olympiády jsme si odvezli spoustu zkušeností, nová přátelství, krásné knihy a trička, diplomy, a hlavně vzpomínky na celý život.

Postřehy VH:

Pro jedince s bujnou fantazií budou ostrožka stračka s tolicí nejoblíbenější rostliny ze všech.

Nikdy neurčuj modrásky, netrefíš se.

Najdi si velké kamarády, do jejich pláštěnky se vždycky vejdeš.

I bobky (čti „pobytové stopy“ pozn. red.) jsou vědecký materiál.

Postřehy KH:

Když máš málo živočichů, nějaké si domysli, nikdo to nepozná.

Neber si nikdy vege jídla, strávíš pak celý den vysvětlováním, že máš ráda bůček.

Vždy jezdi jen kombinaci kluci a ty. Promění se totiž během chvilky v podavače a nosiče.

Když se plazíš v úzké chodbičce jeskyně, nikdy nepřemýšlej, co bys dělala, kdyby se někomu něco stalo.

Postřehy FH:

Do jeskyně vždy na lačno, jinak neprolezeš.

Bez kofeinu to prostě nešlo.

Nikdy nejezdi na výlet s botaniky. Budeš pak totiž vystupovat z vlaku a trhat jim každý plevel.

Když ti někdo řekne: „Dávej pozor na tuhle kytku, dělá puchýře.“, tak na ní dávej pozor… Vážně dělá puchýře