Dana Hilská

Ve středu dne 5. června 2019 proběhlo již třinácté setkání se studenty střednách škol z celé republiky v rámci konference StreTech 2019. Cílem setkání je umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své výzkumné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení nejen navzájem ale i se studenty a pracovníky fakult ČVUT.

Přihlášeno bylo 150 příspěvků od 268 studentů ze 72 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.

Naše gymnázium reprezentovali členové kroužku robotiky: Pavel Šrytr (kvinta), Martin Knespl (kvinta) a Jakub Hampl (tercie). Ve svém stánku představili jimi navržené a vyrobené univerzální desky, které umí řídit několik motorů, robotickou ruku, jezdit po čáře, či v bludišti.