Eva Kalinova, foto Anna Černá, septima

Minulý týden skončil a spolu s ním i projekt Edison. Přichází tedy čas na jeho zhodnocení.

Naše škola byla oslovena organizací AIESEC (Mezinárodní studentská organizace) s nabídkou tohoto multikulturního vzdělávacího projektu, který má oživit běžnou výuku a zajistit žákům přístup k mezinárodnímu prostředí. Samozřejmě nic není zadarmo. Škole velmi  pomohlo SRPŠ a pokrylo náklady na organizační poplatek a stravování zahraničních hostů. Zde to ale celé nekončí.  Bylo potřeba také velké množství práce nejen ze strany vedení školy, ale i samotných studentů. Tentokrát se péče o hosty pod vedením třídní profesorky Lenky Šimánkové ujali septimáni, kteří je ubytovali u sebe v rodině, a po dobu jejich pobytu se o ně starali, doprovázeli je a připravili jim odpolední a večerní program.

Studenti vyššího i nižšího gymnázia si přednášky užívali (mezi nejoblíbenější patřily prezentace o Gruzii a Jordánsku) a s angličtinou neměli až na nejmladší ročníky téměř žádné potíže. Pokud však taková situace nastala, nebyl problém s překladem od asistentů přednášejících.

Po skončení projektu Edison jsme oslovili studenty i kantory naší školy a zeptali se jich na jejich dojmy. Můžeme říci, že se na našem gymnáziu tato akce těšila značné oblibě. Všichni oslovení se shodli, že čas strávený se zahraničními studenty zpestřil vyučování, studenti si procvičili angličtinu a dozvěděli se mnoho nových informací.  Ze strany kantorů šlo také o pozitivní dojmy. Ty plynuly z vědomí, že si žáci mohou o lidech jiných kultur a vyznání udělat vlastní úsudek a zjistit, že máme hodně společného.

A co se týče „Edisoňáků“? Se septimou se sblížili, vyrazili na prohlídku Mělníka a ochutnali místní jídla. Připravili si pro naše studenty zajímavé informace o svých zemích, zvyklostech a jídle, které proložili hrami, psaním v cizím písmu a dokonce i tancem. Jen jednu věc by vylepšili. Některé třídy totiž, nejspíš kvůli studu, nekladly velké množství otázek a nemohly tak využít tuto výjimečnou příležitost. Proto bychom jim rádi dodali odvahu do případných budoucích ročníků, jelikož se není čeho bát.