PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Dne 13. 6. 2019 se v 16:30 koná informační schůzka pro rodiče žáků primy a prvních ročníků v budově školy. Program: představení přítomných, rozdělení do tříd, povinnosti rodičů, ŠVP, školní řád, informace o adaptačním kurzu, spolupracující instituce (SRPŠ, školská rada).