Stanislava Rothová

Ve středu 22. 5. 2019 se studenti francouzského jazyka z kvinty vydali do Prahy za poznáváním francouzsko-českých vztahů. Nejprve navštívili výstavu obrazů Josefa Šímy, pro něhož Francie se stala druhým domovem, ale na svou rodnou zemi nikdy nezapomněl. Stal se jedním ze zakládajících členů avantgardní skupiny Devětsil, svou rozsáhlou tvorbou se zařadil mezi nejvýznamnější tvůrce moderního umění 20. století. Po zhlédnutí výstavy se vydali do Institut de France, kde madame Lavallée je seznámila s jeho  historií a se vším, co studentům nabízí k rozvoji vědomostí.  Tato exkurze byla pro ně zajímavým obohacením výuky.