Dana Hilská

V úterý 7. května 2019 si do ředitelny pro diplomy a odměny došli Ti, kteří zabodovali v soutěži Matematický klokan i v rámci okresu Mělník. Vojta Beneš, Jakub Mraček a Laura Šlamborová v kategorii Benjamín, Jindra Krupička v kategorii Kadet, Dan Mencl a Karel Chaloupka v kategorii junior, Ondra Chlebovský a Karolína Helemiková v kategorii Student.