Renata Špačková

S MgA. Otakarem Duškem, medailérem, držitelem ocenění pro nejlepší designéry medailí na světě, jednoho z největších Čechů roků 2018, jsme se seznámili díky Janu Palachovi, tedy přesněji díky Jiřímu Palachovi. Ten nám dal k dispozici dokumentární film Opus 13 – Palach, který vznikl v souvislosti se zrodem kovové připomínky Janovy osobnosti a spojuje v sobě obě témata. Po filmovém setkání následovalo osobní na našem gymnáziu.

Přivítali jsme člověka plného energie, překypujícího nápady. Umělce, který dává svým studeným objektům příběh. Do posledního z nich, Todesmarch, je přímo vtištěn. Opět jej provází dokument (Todesmarsch – thriller).

Ten zachycuje rekonstrukci pochodu smrti (13. 4. – 6. 5. 1945) vězeňkyň z koncentračního tábora Helmbrechts v Německu na konci druhé světové války. Po jeho trase se vydal samotný medailér Otakar Dušek, který zároveň přiblížil zvěrstva páchaná na bezbranných ženách sadistickými dozorci. V průběhu 370 km dlouhého pochodu dokončoval pamětní medaile. Jak? Patinu získaly, zapuštěné do bot, při chůzi místy, kudy byl před sedmdesáti lety pochod hnán.

5. března 2019 měli možnost studenti čtvrtých ročníků a kvinty film Todesmarch zhlédnout. Obrovské bezpráví v samém závěru války těžko mohlo nezapůsobit. Nápad i poselství medaile zaujaly. Obdiv vyvolala i samotná umělcova cesta za podobných podmínek, jaké měly ženy (ovšem přece jen nesrovnatelných podmínek, např. ženy byly vyčerpány již před samotným pochodem v důsledku pobytu v koncentračních táborech). Pozitivní ohlas měla i následná beseda („Vaše vyprávění bylo zajímavé a poutavé“). Naopak kritiku vyvolala délka filmu („jako divák bych ocenil, kdyby výsledný film byl trošku kratší“, „opakovaly se ty samé momenty“).

Otakar Dušek je umělec originální, experimentuje v materiálech, technologiích. Jeho projekty jsou umělecké, historické, občanské. Proto nás zaujal.

Vážený pane Dušku,

velmi si vážím Vaší práce. Jsem přesvědčen, že umění by nemělo plnit pouze estetickou funkci, ale mělo by rovněž vyjadřovat nějaké morální postoje, reflektovat stav společnosti a celkově tedy mít jistou morální hloubku. Ve Vaší práci rozpoznávám všechna tato kritéria, Vaše umění skrývá pod vybroušeným kovem i velkou duši.

Co se týče samotné Vaší návštěvy na GJP a promítání filmu, považuji je za velmi přínosné. Film dobře vyjádřil chování většinové společnosti a upozorňuje, co znamená apatie ke zlu. Jediné, co mě ve filmu trochu rušilo, byly scény zobrazující např. pouhé přezouvání bot, oblékání pláštěnky apod. Jinak nemám co vytknout.

Moc Vám děkujeme.

Vít N.