Eva Lonská

Na konci června se studenti 3. A za doprovodu profesorek Kalkantové a Mifkové vydali na výpravu za prozkoumáním skalních reliéfů do “dalekých krajin” obce Želízy.

Výprava byla zahájena v dopoledních hodinách na autobusové zastávce, odkud jsme se velmi rychle přesunuli do kempu. Po úspěšném ubytování již začal náš první výlet po okolí.

Hned po prvním kilometru jsme narazili na  kapli sv. Máří Magdalény. Po cestě jsme dále obdivovali skalní reliéfy nazvané Sfinga a Had a jeskyni Harfenice. Po náročné cestě jsme došli až k jeskyni Mordloch a skále Sedm chlebů, kde nastala malá pauza na sběr borůvek. Poté jsme opět vyrazili na cestu a přes Tupadly jsme si to namířili zpět. Po návratu do kempu jsme seběhli na místní koupaliště, odkud se nikomu nechtělo odejít, ale při zprávě, že budou řízky k večeři, jsme se rozhodli vrátit zpět.

Večer jsme strávili sezením u táboráku, opékáním špekáčků, vyprávěním historek a zpěvem. Ráno na nás čekala snídaně v podobě švédského stolu a po sbalení našich obřích zavazadel jsme se vydali na další procházku související s prací Václava Levého, tentokrát k Čertovým hlavám.

Návratem do kempu byla naše výprava do dalekých krajin úspěšně ukončena.