Linda Hnátková

Ve středu 12. 4. 2023 jsme se vydali po cyklostezce směr Kly. Trasa byla dlouhá přibližně 14 km i s cestou zpět. Po cestě jsme míjeli spoustu barevných květin a velkých propletených keřů. Doprovázel nás ladný zvuk ptačího zpěvu a proudu prolévající se řeky Labe. U konce naší cesty byly mohutné pokácené stromy, po kterých jsme lezli a skákali z jednoho na druhý. Na místě nás zaujal jakýsi stroj ve vodě. Zjistili jsme, že je to vodní buldozer, který pomáhá čistit řeku, aby se nazanášela a lépe protékala. Zpátky už cesta utíkala rychleji, za chvíli jsme byli ve škole. Moc se nám výlet líbil a užívali jsme si ho.