Lukáš Fidrant a Jakub Skalák

Možná víte že v chloumeckém lese je naučná stezka. Ale určitě nevíte, co je zde nového. Naše třída 3p (tercie) sem přidává novou aktivitu zaměřenou pro starší věkovou kategorii 10+ spojenou s QR kódy.

Všechno začalo tím že pan profesor Skalák a paní profesorka Pořízková nám zadali práci na blížící se Den Země. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina dostala za úkol vymyslet zajímavé otázky nebo úkol k jedné z deseti naučných tabulí, na kterých jsou různá témata o přírodě (například týkající se druhů brouků, kteří zde žijí anebo o zdejší historii). Všichni jsme svou práci splnili a na každý úkol jsme vytvořili QR kód, který jsme měli v plánu vyvěsit na naučné tabule. Tabule s QR kódy jsme testovali a odchytávali nedostatky. Nakonec jsme se domluvili, že QR kódy ještě vylepšíme a Jindra Gombík je během dubna nainstaluje na tabule – má na to speciální software v podobě oboustranné izolepy. Na rozdíl od velkých projektů naše třída nepotřebovala veliké peníze na realizaci naučné stezky.  

Následně ve středu 12. 4. jsme se autobusem vydali do chloumeckého lesa, kde jsme upgradovali naučnou stezku. Aby po tomto dni po nás zůstal hmatatelný výstup. Mezipředmětové vztahy (Bio, IT, ČJ…) a rozvoj měkkých dovedností je pro naší třídu již samozřejmostí. Celou trasu jsme si prošli a zhodnotili jednotlivé úkoly. 

Před tímto dnem ale Anička a Kája Krejčí tabule nejdříve nafotily, abychom s nimi mohli ve škole pracovat. Největší zásluhu na kompletování úkolů a QR kódů má Adam Šácha, gramatiku řeší naše třídní lingvistka Berenika Smíšková, designovou supervizi má na starosti Julie Mráziková. Legraci během výletu zajišťoval Michal Hošek. 

Když jsme došli na konec trasy, získali jsme čas na stmelovací aktivity. Nechyběly zážitkové hry – například poznávání stromů po slepu a další praktické nácviky, které se mohou jednou hodit. Přeci moc dobře víme, že poznat konkrétní strom v lese po slepu je dovednost hodna k osvojení do praktického života každého gymnazisty. A tak se neptáme, k čemu nám to jednou bude. Uvědomujeme si, že škola je základ života.

Dále jsme se věnovali různým volnočasovým aktivitám, hlavně míčovým hrám a vyměňování informací související se sociálními vztahy na GJP. K obědu jsme ochutnali klasiku z Itálie, kterou nám zařídila a objednala třídní manažerka Julie Mráziková.