Tereza Drápalová

Mediální vzdělávání se týká hlavně 2. ročníků a sexty a má několik fází. Studenti mají za sebou podzimní část. Navštívili knihovnu, kde se pod vedením lektorky Martiny Blažekové učili kriticky přistupovat k informacím. Zhlédli video s propagandistickou tematikou a přepsali bulvární text do neutrální, objektivní podoby.

V listopadu jsme ve škole přivítali Martinu Vašíčkovou z České tiskové kanceláře (ČTK), která přednášela o veřejnoprávních médiích. Studenti se dozvěděli, jak se dostat ke zprávám z ČTK, jak je poznají a která média či instituce jsou jejími předplatiteli. Paní Vašíčková je také seznámila s fungováním redakce a v neposlední řadě s tím, jak se dělá zpráva a na co si dát pozor.

Studenti si vyzkouší vše přímo v praxi, a to při tvorbě Palachovin (lze si je přečíst na webu školy). Podzimní číslo vydala sexta a můžete posoudit, jak se jim dařily titulky, perexy a úprava fotografií. Zimní číslo napíše 2. B a celý projekt školních novin ukončí 2. A na jaře.

Sexta také během hodiny češtiny navštívila 2. B, které předávala pomyslné žezlo a své zkušenosti. Popsala, jak funguje třídní redakce, jak se tvoří časopis a poradila různé vychytávky.

V zimní fázi čeká druháky a sextu úniková hra Fakescape.