Lenka Šimánková

I v letošním roce absolvovali studenti třetích ročníků geologický kurz. Počasí bylo bohužel proti nám,
ale naplánovaný program jsme zvládli.
První den se studenti 3. A a 3. B podívali do Českého středohoří, kde vystoupili na dva vrcholy
sopečného pohoří s rozdílnými horninami – Hazmburk a Milešovku.
Septima se vlakem vydala k čedičovému lomu Radobýl. Už pod kopcem začínali studenti tušit, že
výhled z vrchu dolů si kvůli nepříznivému počasí asi neužijí. Statečně vyklouzali po slínovci nahoru,
kde jim průvodce, geolog RNDr. Vlastislav Vlačiha, rozhledy vynahradil poutavým povídáním o tamní
krajině, přírodě a především geologickém vývoji Radobýlu. Mnoho dalších informaci se studenti
dozvěděli nejen z výkladu, ale také jako odpověď na své badatelské otázky a hypotézy. Díky tomu
dokonce vědí, kde se v blízké lokalitě nalezli kosti zástupců vodních dinosaurů a jak geologické děje
a toky v minulosti modelovaly krajinu této části Českého středohoří.
Následující den 3. B navštívila vápencový Barrandien a břidlicový kopec Závist. Septima se 3. A
cestovaly za poznáním do Koněpruských jeskyní a Solvayových lomů, které byly proměněny
v muzeum těžby vápence a úzkorozchodné dráhy, používané k jeho těžbě. Projížďka ve vozech
tažených historickou lokomotivou byla příjemným završením našeho dvoudenního putování.