Alžběta Homutová, 2. A

Dne 21. června 2022 se naše třída spolu se sextou vydala na výlet na Mácháč.

Nejprve jsme navštívili skalní hrad Sloup, který jsme si mohli důkladně prohlédnout při komentované prohlídce. Skalní prostory jsou vytesány a dostaveny jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Nechyběla ani hladomorna. Schody vedoucí do nitra skály nám připomněly pohádku S čerty nejsou žerty,  která se zde natáčela.

Potom jsme popojeli k Modlivému dolu, což je romantické údolí mezi pískovcovými skalami. Podle jedné z pověstí tu dobrovolně zemřeli rytíř s dcerou sládka, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli. K poutnímu místu vedlo čtrnáct zastavení křížové cesty a u posledního z nich na nás čekala malá kaplička známá tím, že vyplní každé přání. Doufám, že si i všichni něco přáli. Přání se prý s určitostí plní.

Naší další zastávkou bylo Máchovo jezero, kde jsme si dali pauzu na svačinku a opustili břeh. Okružní vyhlídkovou plavbu lodí podél krásných břehů rybníka jsme všichni velmi uvítali.  Voda Máchova jezera byla díky slunečnému počasí klidná a obklopená zatím prázdnými písčitými plážemi.

Vrátili jsme se unavení a vděční za to, že nám vyšlo počasí, ale hlavně za to, že se tento výlet mohl uskutečnit.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat naším paním profesorkám třídním za organizaci výletu.