Jana Danišková, 3. A

3. A s dvouletým covidovým zpožděním 28. 4. 2022 vyrazila do Kutné Hory. Prohlédli jsme si historické město se spoustou pamětihodností, protáhli jsme se úzkými chodbami středověkého dolu a zjistili, s kolika zajímavými osobnostmi a historickými událostmi je město spojené.