Dana Hilská

Naše reprezentace ve složení: David Bojko (kvarta), Kryštof Horák (kvarta), Alžběta Hradecká (prima) a Filip Štefan (tercie) spočítala v jarním MaSe 31 úloh a získala 360 bodů. Soutěže se zúčastnilo 231 týmů z celé ČR. Náš tým AlFíK D vybojoval 88. místo.

MaSo je týmová matematická soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která se koná dvakrát ročně. Nejde tu ovšem jen o počítání příkladů. Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Hra je každý rok jiná. Týmy, které se již účastnily, tedy nemají výhodu její znalosti.

Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za jejich vyřešení pak mohou odehrávat tahy ve hře. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce. Umístění týmu na stupních vítězů záleží nejen na tom, kolik správně vyřeší příkladů, ale také na strategii ve hře. Během hry je povoleno používat papír a tužku, ostatní pomůcky jako tabulky (a další literatura), kalkulačky, rýsovací pomůcky, elektronická zařízení jsou zakázány.

Soutěž organizují studenti MFF UK.