Dagmar Dvořáková

Rok se s rokem sešel a jarní měsíce jsou opět spojeny se školním a krajským kolem Středoškolské odborné činnosti. I do toho letošního na začátku března zasáhl covid. Oproti loňskému distančnímu školnímu kolu letos probíhalo pro změnu hybridně. Zúčastnilo se ho 19 studentů maturitních ročníků, kteří obhajovali 18 soutěžních prací.

Slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Ilona Němcová. A pak již porota ve složení Martin Dvořák, Dagmar Dvořáková a Helena Švajdová pozorně sledovala jednotlivé obhajoby. Nebyla ale sama. Z důvodu hygienických opatření je tentokrát sledovali pouze studenti a studentky třetích ročníků, kteří své odborné práce začínají psát, příp. zájemci z řad studentů, které některé z prezentovaných témat zaujalo.

Porota nakonec do krajského kola poslala devět prací ze šesti oborů. Dvě studentky se ale rozhodly nepokračovat. A jak v pátek 22. dubna v Kutné Hoře vše dopadlo? Opět naši studenti a naše studentky přišli, obhájili a čtyři z nich zvítězili. I ti, kteří nepostoupili do národního kola, nezklamali a výborně GJP reprezentovali.

A komu budeme v červnu držet pěsti? Adéle Mikšíkové, Viki Šohajové a dvěma Janům, Sklenářovi a Šímovi.

Všem děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a blahopřejeme.