Dana Hilská

V pátek 22. 4. 2022 oslavilo nižší gymnázium Den Země. Tentokrát měly členky kabinetu biologie s jeho přípravou dvojnásobek práce. Vzdělávací centrum Tereza je totiž požádalo, zda by si z našeho Dne Země nemohli pořídit videozáznam, který by následně použili k výrobě metodického materiálu. Nestačilo tedy jen vymyslet úkoly a nachystat materiál pro čtyři třídy, ale bylo třeba obstarat i GDPR souhlasy a badatelskou výuku zkoordinovat s potřebami filmového štábu.

Kvartáni například zkoumali propustnost různých povrchů. Měřili, kolik vody se za 1 minutu vsákne na trávě u kostela sv. Petra a Pavla, kolik vody pojme stejně velká plocha na Náměstí Míru, v Jungmannových sadech, …

Nakonec se všechny skupiny sešly u jezírka a pod vedením ppPořízkové seznámily ostatní se svým úkolem, stanovenou hypotézou, výsledky měření a  závěrem, ke kterému došly.

Jsme pyšní na to, že naše škola byla ve výuce ekologie vybrána jako vzorová.