Vítek Novotný; foto: Lenka Pořízková

Klimatická změna patří mezi jednu z hlavních výzev současné doby. Zvýšení počtu horkých dnů v roce, vlny extrémního sucha nebo naopak prudké povodně, i mnohé další jsou významné problémy, které se nevyhnou ani našemu městu. Jak jim tedy hodláme čelit? 

Diskuze pořádaná ve čtvrtek 24. 11. nás, studenty posledního ročníku přírodovědného semináře, postavila právě před tuto otázku. Pod vedením pracovnic firmy ASITIS, která městu Mělník připravuje adaptační plán na klimatickou změnu, jsme hledali své postoje ke klimatické krizi a jejím příčinám. Zabývali jsme se hlavně kroky, jež bychom měli proti ní podniknout. Naše debata se nesla ve velmi konkrétním duchu: jak bychom změnili ulice našeho města, aby se v létě tolik nezahřívaly? Jak bychom ochránili klimaticky zranitelné části Mělníka? Jak chceme učinit naše město resilientnějším?

Osobně považuji proběhlou diskuzi za velmi prospěšnou, neboť jsem si při ní uvědomil, že při řešení klimatických otázek se nejedná o pouhou debatu nad nějakou zelenou politikou, nýbrž nad budoucností mě velmi blízkého prostředí, našeho města. Akce nás nasměrovala ke zcela určitým možnostem, jak se můžeme k problematice postavit, např. svou účastí na jednání městského zastupitelstva. Upozornila nás, že možnost spolurozhodovat o vlastní budoucnosti máme my sami, a to právě tady a nyní.