Vít Novotný

Patříte-li mezi pravidelné čtenáře těchto stránek, potom vám asi není zcela neznámá tématika petice podporující dodržování lidských práv v ČLR, kterou jsme (M. Misterka, V. Novotný, J. Sklenář) na mělnickém gymnáziu založili. V minulém příspěvku jsem informoval o jejím doručení a reakcích příslušných adresátů očekávaje, že tím toto téma uzavírám. Díky kontaktu s iniciátory podobné (leč daleko rozsáhlejší) petice jsem však dostal možnost promluvit 8. června 2021 jménem našich petentů na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně. O svou zkušenost bych se s vámi nyní rád podělil.
Iniciátorem tohoto slyšení bylo duchovní hnutí Fa-lun-kung, jedna z Čínou perzekvovaných skupin, která má své zastoupení i v ČR. Považuji za důležité zde zmínit kontroverzi, která se s Fa-lun-kung pojí, sám přistupuji k tomuto hnutí s ostražitostí. Využil jsem tedy příležitosti promluvit na půdě Sněmovny hlavně proto, abych jménem signatářů naší petice obecně vyjádřil pevný postoj za právy člověka, která náleží každému, kdo o ně stojí, a to navzdory kulturním a názorovým rozdílům. Celý projev si můžete přečíst v příloze tohoto příspěvku.
Na slyšení bylo hnutí představeno včetně historického kontextu z pohledu jeho přívrženců. Zazněly rovněž výpovědi svědků, kteří byli přímou obětí pronásledování v Číně. Dále hovořil zástupce Českého helsinského výboru a Společnosti pro výzkum zločinů komunismu, zazněla také slova od Amnesty International. Z představitelů české státní moci byli přítomní zástupci Ministerstva zahraničí a poslanci parlamentního Petičního výboru.
A výsledek? Jak se můžete v příslušném usnesení Petičního výboru dočíst, výbor deklaruje jasný postoj ČR k lidskoprávním závazkům, „vyzývá čínskou vládu, aby respektovala mezinárodní normy a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech…“ a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby „vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu“, anebo vyjádřila morální podporu pronásledovaným.
Pokud vám není dána dostatečná dávka idealismu, můžete namítnout, že takové prohlášení těžko změní čínskou realitu. Z opačného úhlu pohledu, když jsme petici jako sextáni zveřejnili, těžko jsme mohli doufat, že náš hlas zazní přímo k poslancům. Společenské procesy se zkrátka mnohdy rozebíhají pomalu… Tak snad jsme dokázali tento pomyslný štafetový kolík poponést alespoň kousek správným směrem.