Markéta Wolfová

Jako každý rok, tak i tento “distanční”, se studenti naší školy účastnili nejprestižnější matematické soutěže s dlouholetou tradicí, kterou připravuje Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s MŠMT. Kategorie A je vyvrcholením dlouhé cesty, nejprve se žáci učí na základní škole či v nižších ročnících gymnázia základní postupy při řešení poněkud netradičních a hlavně pro ně obtížných úloh. Učí se své myšlenky zformulovat do jasného a přehledného postupu, kde dokazují a argumentují, proč jimi použitá pravidla platí a mohou je využít při řešení zadaných úloh. Následuje přestup do vyšších ročníků gymnázia a s ním pro prváky i kategorie C. Chvilku nad ní váhají, protože obtížnost této i před tím ne úplně lehké soutěže se ještě výrazně zvyšuje. Chvilku možná nastoupí bezradnost – “vždyť já vůbec nevím, co s tím”? Ale následují pomocné úlohy, na kterých jsou pochopeny dílčí úkony, vše je podpořeno přípravnými kurzy vysokých škol k řešení olympiády a v neposlední řadě i konzultací s vyučujícími matematiky. Nejiné je to i u kategorií následujících – B a A.

V letošním roce úspěšně prošli přípravným domácím kolem hned tři studenti septimy – Jan Hlavsa, Daniel Mencl a Karel Chaloupka. Protože k přípravě přistoupili opravdu zodpovědně, všem se podařilo úspěšně vyřešit úlohy školního kola, které se konalo v lednu a postoupit do krajského kola. I tam bojovali velmi úspěšně a umístili se následovně:

  • Jan Hlavsa – 2. místo
  • Daniel Mencl – 7. místo
  • Karel Chaloupka – 10. místo

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že nabyté znalosti i dovednosti ve svém další studijním i profesním životě nejedenou ocení!

Studenti septimy jsou aktivní i v jiných matematických soutěžích, například sedmičlený tým (Jan Čemus, Jan Hlavsa, Karel Chaloupka, Daniel Mencl, Eliška Kundrátová, Vít Novotný, Pavel Šrytr) se zúčastnil mezinárodní soutěže Matematická internetová olympiáda, kde se umístili na krásném 24. místě ze 118 týmů. Příští týden je čeká soutěž pořádaná Matematicko-fyzikální fakultou – Náboj, ve které je konkurence z jiných škol vždy velmi tvrdá, tak jim popřejme i nadále bystrou mysl a dobré nápady!