Hana Minaříková

I když to tak stále nevypadá, jaro klepe na dveře a já bych se ráda ohlédla za tím, jak moji svěřenci pracovali ve výtvarné výchově během zimy. Všichni jsme byli zavření doma a tak jediným zdrojem inspirace nám byl pohled z okna na pro náš kraj neobvykle štědrou sněhovou nadílku. Pro výtvarné tvoření ideální předloha. Primáni a sekundáni tak dostali za úkol vytvořit mozaiku z barevného papíru se zimním motivem, zatímco studenti sexty měli již náročnější úkol – pokusit se vyjádřit zimu alegoricky. Alegorie (jinotaj) je obrazné znázornění většinou abstraktního pojmu pomocí typických atributů a v dějinách umění se s ní v nejrůznějších podobách setkáváme velmi často. Sextáni i primáni to zvládli na výbornou. Zimní mozaiky mladších žáků potěší svou optimistickou barevností a v alegoriích sexty většinou naleznete ukrytou nějakou pointu, což bylo jejich úkolem.

I když se teď potýkáme s překážkami jako je třeba nedostatek materiálu a pomůcek, naši studenti jsou schopni se s výzvou poprat a zdatně zaimprovizovat. Místo barevných papírů nám tak posloužily třeba letáky ze supermarketu. Posuďte sami, jak se jim práce zdařila a těšte se na další várku prací z distanční výuky. Hlavně nezapomínejme, že právě výtvarná tvorba nám teď může pomoci se trošku naladit na pozitivnější vlnu, myslím, že to teď všichni moc potřebujeme.