PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BYL UKONČEN!

Pro uchazeče z 9. třídy ZŠ nabízíme přípravné on-line kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pět on-line hodin (každá  60 minut) v prostředí Google Classroom s lektorem. Cena kurzu 500 Kč za jeden předmět, oba předměty 1 000 Kč. Pokud se přihlásí 10 a méně zájemců, kurzy se konat nebudou a připsaná částka bude vrácena na účet.
Obsah a termíny kurzů:

ČESKÝ JAZYK

 • 26.2.2021
 • 5.3.2021
 • 19.3.2021
 • 26.3.2021
 • 9.4.2021
 • Pravidla českého pravopisu
 • Skladba (větné členy, věta jednoduchá, souvětí)
 • Tvarosloví (slovní druhy, mluvnické kategorie, rozbory)
 • Práce s textem (slovní zásoba, literární a slohová průprava)
 • Cvičný test

MATEMATIKA

 • 24.2.2021
 • 3.3.2021
 • 17.3.2021
 • 24.3.2021
 • 7.4.2021
 • Lineární rovnice
 • Procenta
 • Slovní úlohy
 • Konstrukční úlohy
 • Objemy a povrchy těles

Zájemci, hlaste se do 10. 2. 2021. Kapacita kurzů je omezena na 60 uchazečů na každý předmět.

Napište e-mail na adresu hana.ulinovich@gjp-me.cz, do předmětu napište PŘÍPRAVNÉ KURZY. V e-mailu uveďte, zda máte zájem o jeden předmět nebo o oba dva.  Na základě Vašeho zájmu Vám budou zaslány platební údaje. Po připsání částky na náš účet, Vám zřídíme školní Google účet a zašleme všechny instrukce pro přihlášení do Google učebny.