Markéta Wolfová

Zapojili jsme se do projektu “Daruj notebook” pod patronací Českého červeného kříže, jehož smyslem je podpořit školy darováním vyřazené, ale funkční a dostačující techniky. Samozřejmě je možné darovat i techniku novou nebo finance. Hledáme způsoby, jak poskytnout vybavení žákům, kteří se nemohou plnohodnotně zapojit do distanční výuky a zároveň jak zkvalitnit a zefektivnit práci učitelů. Bez dobrého technického vybavení to není snadné. Naši poptávku naleznete na stránkách: https://darujnotebook.cz/pro_darce/12, v případě zájmu o sponzorství nás neváhejte kontaktovat.

Logo Daruj notebook
logo ČK