Hana Davídková, výchovná poradkyně

Vážení návštěvníci,

paní ředitelka PhDr. Ilona Němcová se s Vámi ráda sejde v úterý 24.11. a ve čtvrtek 26.11. prostřednictvím meetu, a to od 14:00 do 16:00. Stačí poklikat na ikonu, požádat o připojení, zapnout mikrofon a můžete se zapojit do hovoru.

Ikona meet