Andrea Lelková

jako každý rok, tak i letos se bude konat burza učebnic.

9. 9. 2020 od 14.30 do 16.00 hod

za hezkého počasí proběhne burza u jezírka

Studenti, kteří si budou chtít prodat své učebnice, se dostaví do studovny, kde si po domluvě s knihovnicí, připraví své místo k prodeji. Každý si své učebnice prodá sám. Vezměte si s sebou menší bankovky (rozměňování ve studovně nebude možné).

Noví studenti 1. ročníků si nezapomenou vzít seznam učebnic, podle kterého si učebnice, ze kterých se budou od září 2020 učit, vyberou.

Učebnice na jazyky zatím nekupujte, budou, po dohodě s třídním profesorem a po rozřazovacích testech, dodatečně objednány v září.