Text: Martina Nejedlá, foto: D. R. Prajznerová

18. prosince 2019 se skupinky našich studentů z 2., 3. ročníků a kvarty zúčastnili exkurze do Ruského střediska vědy a kultury (RSVK), aby se seznámili s jeho činností v Praze a aby se více dozvěděli o ruské kultuře, tradicích oslav Vánoc a Nového roku v Rusku.
Zastupitelstvo Rossotrudničestva v ČR a Česká asociace rusistů (ČAR) speciálně pro naše studenty učící se ruský jazyk uspořádali Den ruského jazyka a kultury.
Hned na začátku jsme se shromáždili ve foyeru a prošli jsme si výstavu „Podoby Gogola“ – ilustrace k dílům N. V. Gogola ze sbírek Státního muzea – rezervace Abramcevo, a výstavu „Pozoruhodný Bajkal v obrazech“. Poté jsme pokračovali prohlídkou prostor RSVK, kde nejvíce asi zaujal všechny Křišťálový sál.
Právě zde pro nás přichystal předseda ČARu Mgr. Jiří Klapka vystoupení s přednáškou na téma „Česko-ruské kulturní styky v oblasti hudby, literatury a divadla za poslední tři století“. Seznámil nás s překlady ruských písní do češtiny a českých písní do ruštiny a mnohé písně i zazpíval, některé společně s našimi studenty.
Následně byla v Kurzech ruského jazyka při RSVK pro studenty zorganizována hodina výuky, věnovaná ruským svátkům, především blížícímu se Novému roku a Vánocům. Zde jsme se dozvěděli, jaké svátky se slaví v Rusku, jaké město je pokládáno za rodiště Dědy Mráze, proč se v Rusku Vánoce slaví později než v Česku. Na interaktivní tabuli si studenti osvojili některé fráze a pomocí nich napsali pohledy s přáním k Novému roku a Vánocům. Věnovat je mohli vyučujícím RJ, což bylo velmi milé, nebo někomu blízkému.
Závěrem snad můžeme za všechny říci, že jsme prožili velmi příjemný den a pokud by se v budoucnu povedl opět zorganizovat program pro naše studenty, kteří se učí ruský jazyk, jistě opět rádi přijedeme.