Renata Špačková; foto: Karel Lojka, Renata Špačková, Paměť národa

Sedmnáctý listopad 1989 je symbolický mezník. Cesta k němu se otevírala již dříve a změny ve společnosti následovaly ve dnech i měsících následujících. Naše připomínka sametové revoluce se tedy také neomezila pouze na jedno datum.

Nejspíše si asi tuto událost spojíme se studenty, herci a Václavem Havlem. Studentského vůdce Martina Mejstříka jsme u nás na besedě přivítali 17. ledna 2020. Václav Havel „vstoupil“ do naší školy opakovaně.

Zaslouženou pozornost vzbudila mezi studenty výstava Antikódy Václava Havla, již nám zapůjčila Knihovna Václava Havla. Typogramy mnohé podnítily k vlastní literárně-výtvarné činnosti. Pokračovali jsme i v našem zapojení do projektu Číst Havla. Nejmenší četli Pižďuchy, stále přítomná je hra Audience (i kvůli maturitě). Vedle ní se zařadilo Vyrozumění. Studenti absolvovali nejen lekci projektu, ale využili jsme i možnost, kterou nám nabídl MEKUC, a vydali se do Masarykova kulturního domu na hru v provedení divadla Aréna, divadla roku 2016.

Výše zmíněný projekt připravuje Knihovna Václava Havla, s níž rádi spolupracujeme. Jejím dalším výsledkem je instalace již druhé výstavy z produkce KVH, a to výstavy Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze (do 28. 2. 2020). Zahájil ji 16. ledna 2020 ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který zde v ten den absolvoval i besedu se studenty a také gymnáziu předal Knihovničku Václava Havla, jíž se věnujeme v jiném příspěvku.

Sedmnáctý listopad, Den boje za svobodu a demokracii, byl připomínán v Mělníku 14. listopadu za účasti hlavních aktérů revoluce a zakladatelů Občanského fóra v Mělníku. Naši studenti se zapojili pásmem Životem Václava Havla jeho slovy.

O nelehké cestě za svobodou (i vlastním životem) vypovídala výstava sestavená z osobního archivu Jiřího Pavlíčka, signatáře Charty 77, disidenta, spoluzakladatele Nezávislého mírového sdružení, Občanského fóra atd. Velká historie se spojila s historií „malou“, naší místní. V čem budeme žít, záleží na nás.