Dana Hilská

Naše gymnázium nese jméno svého absolventa – Jana Palacha, aby naši studenti věděli, proč tomu tak je, pořádá škola každým rokem Projektový den Jana Palacha.

Sekunda se letos přes poutavé vyprávění režiséra a scénáristy Ivana Passera ve škole dozvěděla o dějinách Československa po roce 1945 a pak vyrazila do Prahy, do Muzea Karla Zemana, které je dokladem toho, že ne vše za socialismu bylo špatné. Filmy Karla Zemana, Františka Vláčila, Miloše Formana, Ivana Passera, Jaromila Jireše, Věry Chytilové, Evalda Šorma, … posbíraly na filmových festivalech ve světě plno cen.

V Muzeu Karla Zemana se sekunda rozdělila do čtyř týmů a začala honba za pokladem (Motivační hra „Mezi literaturou a filmem“). Oliverova skupina se ke kódu zámku od truhly s pokladem dopracovala jako první.

Cestou zpět jsme se zastavili u Pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce u Národního muzea. Kříž byl pokryt kyticemi od představitelů V4 a Rakouska. Při příležitosti svého pražského setkání uctili památku Jana Palacha.

Na Mělník jsme dorazili právě včas, abychom stihli pietní akt u pomníku Jana Palacha v Jungmannových sadech. 48 % žáků sekundy ohodnotilo jako nejlepší projev senátora Martina Kupky, který připomněl Palachova slova: “Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.”  Projevy senátora Jiřího Růžičky a pana starosty Ctirada Mikeše získaly stejný počet hlasů. Nejméně zaujal proslov zástupce francouzského velvyslanectví, nicméně bylo obdivuhodné, že mluvil dokonale česky.

Projektový den se vydařil, bylo nádherné počasí, žáci sekundy se dozvěděli plno nových informací a výlet si náramně užili.