Dana Hilská

Sekunda letos pojede na závěrečnou exkurzi do Jaroměře, kde mimo jiné navštíví barokní areál v Kuksu, který je neodmyslitelně spjat s dílem sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Uvítali jsme tedy nabídku Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která nabízí školám nový program “Tovaryšská cesta mladého Matyáše”.

Ve vlaku Bára hrála na flétnu, Sam na kytaru, ostatní se pokoušeli o zpěv a všichni si rozdávali dárečky.

Mgr. Alžběta Semerádová, edukátorka SGVU v Litoměřicích, nám poutavě vyprávěla nejen o životě mladých adeptů cechu malířského, ale provedla nás i uměleckými slohy. Začali jsme u románských apoštolů, pokračovali kolem gotické madony, zastavili se na výstavě renesančního malíře Lucase Cranacha st. a skončili u barokních andělů Matyáše Bernarda Brauna. Výklad to byl odborný, ale i zajímavý, takže jsme ho ocenili potleskem.

Na procházku po Litoměřicích už nám nezbyl čas ani síly. Občerstvili jsme se na vánočních trzích a před polednem už jsme byli zase zpátky na Mělníku.