Stanislava Rothová

Ředitelství a profesorský sbor gymnázia Jana Palacha Mělník oznamují smutnou zprávu.

Ve věku 84 let odešla z tohoto světa naše bývalá kolegyně a dlouholetá profesorka paní Mgr. Jaroslava Slavíková.

Na zdejším gymnáziu vyučovala v letech 1959 až 1997 chemii a biologii. K té měla vřelý vztah, milovala přírodu a uvědomovala si nutnost její ochrany. Ke svým studentům byla přiměřeně náročná a snažila se jim předat co nejvíce ze svých bohatých znalostí. V mnohých z nich se jí podařilo vzbudit o tyto obory i hlubší zájem.

Na svou školu nezapomněla a při různých příležitostech si vždy přišla se svými bývalými kolegy popovídat a projevovala živý zájem o současné školní události. Byla milým a přátelským člověkem.

Hezkou vzpomínkou uctěme její památku.