Renata Špačková

Je úterý 16. dubna 2019. Potřetí v tomto školním roce vyráží kvinta do Prahy – do Karolina, na Staroměstské náměstí a do Národní galerie, Anežského kláštera. Tématem je gotické umění – výtvarné, architektonické – a také literární památky českého středověku, vše souvisí se vším.

V Karolinu jsme byli provedeni i částmi, které jsou běžným návštěvníkům zapovězeny. Ve Velké aule se právě připravovaly promoce, prostory vyhrazené rektorovi či děkanům a profesorům zatím byly klidné, insignie UK teprve čekaly na své vyzvednutí z trezorů. Ve Vlasteneckém sále upoutal naši pozornost portrét prof. Masaryka, ale také ručně tkaný koberec s významnými místy Čech, mezi nimiž jsme nalezli i Mělník.

Jako zástupci gymnázia, kde studoval Jan Palach, jsme byli upozorňováni na místa s ním spojená. O nové pamětní dlaždici na nádvoří Karolina jsme věděli, naši studenti byli přítomni jejímu odhalování v lednu. Poprvé jsme mohli vidět v přízemí Karolina instalovaný triptych Povznesení od Jiřího Sozanského (veřejnosti představen 4. 4. 2019), jehož dílo věnované Janu Palachovi nám není neznámé. Novinkou pro nás byla nejméně nápadná připomínka v samotné Velké aule, kde prostřední žerď stojanu na vlajky žádnou nenese. Právě odsud byla sňata vlajka, jíž bylo přikryto Janovo tělo.

Staroměstské náměstí bylo věnováno samostudiu za pomoci pracovních listů. Co všechno prozrazuje výzdoba fasád, o čem všem vypovídá! S naším literárním tématem souvisely sochy svatých, hrdinů legend, vyobrazení sv. Václava (M. Aleš) doplněné slovy svatováclavského chorálu, biblické výjevy na fasádě Týnského chrámu.

A na závěr program Středověké umění a literatura v klášteře sv. Anežky České, kam Národní galerie instalovala expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200-1550. Bible, literatura duchovní i světská. Mistr Vyšebrodského cyklu, Mistr Theodorik, Madona zbraslavská, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, … Odraz středověkého myšlení.