účastníci kurzu

„Když jsem se hlásila na kurz s názvem ,My a oni´, zhruba jsem tušila, že se bude nejspíš probírat téma rasismu, netušila jsem ale, jak široký tento pojem je. Zčásti jsem se přihlásila také kvůli výhodnosti kurzu konaného ve škole, ale když se na to nyní zpětně podívám, kurz mi dal mnohem více než jen dřívější odchod domů.“

„Byl jsem spokojen se stylem, kterým byl kurz veden. Za zvlášť dobrý nápad jsem považoval koukání na filmy [Pramen života, Horem pádem, D. D.], do nichž určitým způsobem zasahuje probírána tématika, protože nám mohly více přiblížit danou situaci než suché dokumenty.“

„Téma Romové v Česku spustilo zajímavou debatu, která mě nutila přemýšlet nad situací ve Štětí a okolí. Vyvolalo to ve mně trochu obavy, že se obrácený rasismus bude stále zhoršovat, ačkoli se cítím provinile za své myšlenkové pochody, protože znám hodně Romů, co jsou naprosto v pohodě.“

„Za poslední 3 dny mi do života intenzivně vstoupila otázka rasové odlišnosti v našem světě. Toto téma mě nikdy moc netrápilo, jelikož s ním nejsem ve styku tak často. Avšak po zhlédnutí dokumentů [Eugéniové, Na divokém severu, 35 měsíců s Natálkou, D. D.] a seznámení se s příběhy poznamenaných tímto problémem mi bylo náhle zcela jasné, že tato otázka je více než aktuální.“