Helena Švajdová

Dne 24.4.2019 se vydala třída 3. B na 1. lékařskou fakultu do Prahy. Zde se zúčastnila dvouhodinového workshopu na téma Dialýza. Studenti si sami na vlastní kůži vyzkoušeli několik separačních metod pod odborným dohledem MUDr.Vodrážky a jeho asistentky.

Při gelové permeační chromatografii, která probíhala na koloně, rozdělovali směs modrého škrobu a žlutého hexakyanoželezitanu draselného podle velikosti. Při chromatografii na tenké vrstvě se snažili zjistit, zda list ibišku obsahuje více barviv než jen to zelené. Samozřejmě si vyzkoušeli i průběh dialýzy, byť jen zjednodušeně. Střívko se semipermeabilní membránou naplnili roztokem škrobu a ponořili ho do Lugolova roztoku, ten difundoval do nitra střívka. Jod z Lugolova roztoku zreagoval se škrobem za vzniku modrého zbarvení. Obarvil se pouze vnitřek střívka, neboť velké molekuly škrobu přes polopropustnou membránu neprošly. Na stejném principu funguje i klasická dialýza.

Všem skupinkám se podařilo realizovat všechny separační metody s pozitivním výsledkem a ještě navíc si vyzkoušeli práci s poloautomatickými mikropipetami.

Na závěr byli všichni studenti odměněni balíčkem propagačního a informačního materiálu z 1. lékařské fakulty.