Hana Davídková

V pátek 10. 5. se po téměř dvou letech vrátila do školy skupina absolventů, aby našim třeťákům popsali svoje dosavadní studium.

Viktorie Valdová, Lucie Procházková, Barbora Vlasáková, Karolína Loučková, Karolína Kubů, Mariana Tauchmanová a Tomáš Danihlík, absolventi z roku 2017, představili svoje školy a fakulty, a sice VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů, ČVUT, Fakultu informačních technologií, UJEP, Fakultu zdravotnických studií, Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu, a Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd, Filozofickou a Právnickou fakultu.

Dvě vyučovací hodiny byly nabité informacemi o jednotlivých školách i městech, o přijímacím řízení, průběhu studia, předmětech a zkouškách, ale i o ubytování, stravování, případných přivýdělcích nebo volnočasových aktivitách.

Projev všech přednášejících byl velmi spontánní a autentický, všichni pro svoje fakulty horovali a líčili studium s nadšením, naši současní studenti ocenili právě osobitý projev a možnost zeptat se na cokoliv nebo i později absolventy kontaktovat, pokud se rozhodnou vydat v jejich stopách.

Celá akce vznikla z iniciativy Viki Valdové, která oslovila svoje bývalé spolužáky a sestavila program. Akce byla velmi úspěšná a rádi budeme příští rok pokračovat.