Renata Špačková

Každoročně si 27. ledna připomínáme osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz (Osvětim) v roce 1945, a to Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

I naši školu události šoa zasáhly. Životní osudy studentů a studentek, kteří byli zavražděni v Osvětimi, byly zmapovány historickým seminářem pod vedením Ilony Němcové ve školním roce 2005/2006 v rámci projektu Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, který zaštituje Židovské muzeum v Praze. Jedno bílé místo však v historii gymnázia po dlouhou dobu zůstávalo.

Byl jím život Jiřiny Pickové, profesorky našeho gymnázia ve školním roce 1938/1939, která musela pro svůj židovský původ podle výnosu Zemské školní rady III 1232 ze 6. března 1939 školu opustit. Ač na ní nepůsobila dlouho, svým neformálním přístupem ke studentům i novými metodami, jež používala, si své svěřence získala, udržovali s ní nadále kontakt stejně jako tehdejší ředitel Josef Stáhlík, známý svou náročností.

Jiřina Picková nebyla zařazena do žádného transportu, který směřoval do Terezína a následně do Osvětimi, na rozdíl od dalších příslušníků rodiny. Byla totiž v únoru 1943 zatčena pro účast v odboji – komunistickém, v PVVZ (Petiční výbor Věrni zůstaneme) a v Učitelské unii. Po věznění v Praze byla převezena na přelomu srpna a září do Osvětimi a zde byla jako politický vězeň popravena 16. listopadu 1943.

Pohnutý život Jiřiny Pickové zdokumentoval Damián Fabián Humpolec v odborné práci s názvem Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912-1943), s níž se zúčastnil středoškolské odborné činnosti v oboru historie. Poctivá práce s obrovskou pramennou základnou přinesla nové poznatky o profesorce Pickové, obohatila historii gymnaziální, regionální i nadregionální. Její autor se dostal až do celostátní přehlídky SOČ, kde v jejím 45. ročníku v červnu 2023 zvítězil a byl navržen do soutěže o cenu České hlavičky.

Zatímco Česká hlava je nejprestižnějším oceněním vědeckých osobnosti u nás, Česká hlavička je zaměřena na středoškolskou mládež, a to v šesti kategoriích. Společenským a humanitním vědám je věnován Merkur, „Člověk a společnost“, cena VŠE, jejímž se stal Damián v 17. ročníku soutěže vítězem, což představuje nejen jeho osobní úspěch, ale i gymnaziální. Za vzornou reprezentaci děkujeme.