Jana Danišková

Ředitelství a profesorský sbor Gymnázia Jana Palacha Mělník oznamují smutnou zprávu.

Ve věku 83 let odešla 21. června z tohoto světa naše bývalá kolegyně a v letech 1984 až 1996 ředitelka školy paní Mgr. Růžena Jeřábková.

Na zdejším gymnáziu vyučovala v letech 1982 až 1996 chemii a biologii. Ke svým studentům byla přiměřeně náročná, snažila se jim předat co nejvíce ze svých bohatých znalostí a vychovat z nich dobré lidi. V mnohých z nich se jí podařilo vzbudit o své obory hlubší zájem.

V době, kdy stála v čele školy, získala škola název Gymnázium Jana Palacha a bylo obnoveno osmileté studium. Měla velkou zásluhu na tom, že se škola v roce 1996 přestěhovala po 86 letech z provizorního umístění v Jungmannových sadech do nové budovy v ulici Pod Vrchem.

Měli jsme ji rádi a zůstane v našich srdcích.

Mgr. Růžena Jeřábková