Tereza Drápalová

V rámci školní exkurze sekunda navštívila Ktovou u Trosek v Českém ráji. V Turnově si prohlédla Dům přírody, kde se děti mimo jiné seznámily s vulkanickou činností a vznikem původního skalního útvaru Trosky, na nichž vyrostly dvě věže Panna a Baba. Třída si také prohlédla hrady Valdštejn a již zmíněné Trosky. Denně nachodila 13 km. Počasí přálo, a proto došlo i na hry venku, jako fotbálek, ping-pong, skákání na trampolíně a atd. Též se věnovala botanické poznávačce.