PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Jednotné přijímací zkoušky 2023
NEOFICIÁLNÍ VÝYSLEDKY
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje neoficiální výsledky jednotných
přijímacích zkoušek před vydáním rozhodnutí.
Uchazeči jsou seřazeni podle bodů ze ZŠ (v případě uchazečů na osmiletý obor jsou případně
připočteny body za jazykový certifikát CE), za testy z českého jazyka a matematiky. V případě rovnosti
bodů se sleduje druhotné kritérium (součet procentuálního podílu počtu bodů z maximálně
dosaženého počtu bodů za úlohy porozumění textu z českého jazyka a za otevřené úlohy
z matematiky) – viz kritéria přijímacího řízení.
2. 5. 2023 je umožněno nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí od 8:00 do 14:30 na ředitelství
školy, ve středu (3. 5. 2023) budou na webu školy zveřejněny oficiální výsledky přijímacího řízení
a budou připravena rozhodnutí o přijetí, případně nepřijetí uchazečů ke studiu.

Neoficiální výsledky PZ do osmiletého studia
Neoficiální výsledky PZ do čtyřtého studia