Helena Švajdová

Ve čtvrtek 23.3.2023 si třída 3. B poslední dvě vyučovací hodiny zpříjemnila komentovanou prohlídkou místního minipivovaru Němý Medvěd. Návštěva minipivovaru byla součástí výuky chemie. V kapitole o sacharidech máme zařazenou pasáž o výrobě piva, a tak jsme se šli podívat, jak taková výroba piva vypadá v praxi. Studenti se seznámili se surovinami potřebnými k výrobě piva, pod mikroskopem si prohlédli kvasinky, viděli technologická zařízení používaná  při výrobě piva. Součástí prohlídky byla i komentovaná ochutnávka jednotlivých druhů piv. Ochutnávali pouze studenti starší 18 let. Dozvěděli jsme se, za jakých podmínek se jednotlivé druhy piva vyrábí, jaké druhy piva zdejší pivovar vyrábí a jak se pivo správně čepuje.