Ivana Šimková
Letos připadl projektový den Jana Palacha na čtvrtek 26. ledna.  Kvartáni měli v plánu navštívit evangelický a gotický kostel v Libiši, ale “bylo pro nemoc zavřeno”, tak se vydali  na Olšanské hřbitovy. Tam se rozdělili do týmů a během hodiny se snažili najít co nejvíce hrobů českých velikánů. Po 11 hodině se všichni sešli u hrobu Jana Palacha, kde Theo a Adam seznámili spolužáky s jeho osudem.
Ve vlaku pak došlo na vyhodnocení soutěže. Tým ve složení Karolína Zloská, René Kovářová, Kateřina Zimová a Dorota Zelenková s 30 body suveréně vyhrál. Druzí získali 21 bodů.
Studenti našli a vyfotografovali hroby Miroslava Tyrše – zakladatele tělovýchovné organizace Sokol, spisovatele Karla Jaromíra Erbena, sourozenců Mánesových, matematika a filozofa Bernarda Bolzana, zakladatele české egyptologie Františka Lexy, cestovatele a fotografa Enrique Stanko Vráze, spisovatelky Karolíny Světlé, …
I když nepanovalo zrovna ideální počasí, projektový den si užili. Jeho důležitost lze podpořit citátem otce národa Františka Palackého:
Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.