Markéta Wolfová

Stejně jako hoši od Bobří řeky po vzoru chlapce Roye lovili různé bobříky, kterými dokazovali své schopnosti a vytrvalost, i naši žáci si to vyzkoušeli – pokusili se ulovit svého bobříka informatiky a tím prokázat nemalou schopnost logického informatického myšlení. Přesvědčili se, “že lov bobrů není lehká práce a vyžaduje velikou obezřelost, námahu, vytrvalost i chytrost”. Soutěžili ve čtyřech kategoriích:

Benjamín

S plným počtem bodů (192) se umístili Vojta Šimůnek, Eda Lorenz, Káťa Karschová, Ema Petržílková, Matouš Bačinský a Amálie Závěšická, dalších 32 žáků bobříka úspěšně ulovilo (tj. získalo více než 120 bodů). Z primy skončil s nejlepším výsledkem Vojtěch Verner se 176 body. Celkem se soutěže zúčastnilo 59 primánů a sekundánů.

Kadet

Tato kategorie již byla těžší a na příčce s plným počtem bodů je jediný žák – Adam Šácha z tercie. O druhou příčku se dělí Lukáš Zákora z tercie a Tereza Sokolová z kvarty. V patách mají dalších 20 úspěšných lovců, zbylým 37 žákům bobřík letos unikl.

Junior

V kategorii Junior soutěžili zájemci z prvních, druhých ročníků, kvinty a sexty. Z celkového počtu 29 soutěžících bobřík neunikl dvěma z nich – Lukášovi Gramskopfovi (136 bodů) a Vojtěchu Benešovi (124 bodů).

Senior

V poslední kategorii našich nejstarších studentů máme také dva úspěšné lovce z 58 soutěžících a to Jakuba Štefana (144 bodů) a Mariana Šámala (121 bodů).

Jak je vidět z výsledků, ulovit bobříka opravdu není lehká záležitost, zejména v kategoriích pro starší žáky. Úlohy vyžadovaly schopnost abstrakce, porozumění či vymyšlení algoritmu, hledání logických souvislostí nebo efektivních řešení nastíněných problémů. Můžete si je vyzkoušet na stránkách ibobr.cz, kde je k dispozici archiv všech předchozích ročníků (přístupný kdykoliv mimo dny, kdy se soutěží).

Všem úspěšným lovcům gratulujeme.