Lenka Pořízková, Vilém Luzar (kvarta)

Koncem září odjely dva týmy studentů do Vlašimi na krajské kolo Ekologické olympiády. Tato pro nás již tradiční soutěž byla letos na téma Druhová ochrana. Druhově rozmanití byli i oni. Našel se mezi nimi ptáčkař, geolog, botanička, zoolog, znalec zákona o ochraně přírody a krajiny, zručný sestavitel budky, pozorný pozorovatel přírody, fotodokumentarista atd. Všechny tyto role našly uplatnění při týmové práci, která prokázala znalosti a dovednosti v poznávačce druhů, při vyplňování znalostního testu, při praktickém průzkumu hospodářského podniku a zhodnocení jeho vhodnosti pro hnízdění sovy pálené, při prezentaci získaných výsledků a nakonec i při sestavování budky pro zmíněnou sovu.

Za tým nováčků pod krycím jménem „čolci“ ve složení Vilém Luzar a Teodor Vávra (oba z kvarty) se k olympiádě vyjádřil Vilda následovně: „Byli jsme velice nadšení. Moc nás bavilo soutěžit a i když jsme skončili předposlední, byla to pro nás veliká zkušenost pro příště. Doufáme, že za rok se umístíme, jak se říká na bedně :)“. A já dodávám: „ Kluci byli velmi šikovní, vtipní a nápadití během celé soutěže“.

Tým ve složení Katka Helclová (oktáva), Vojta Hrabánek a Jirka Klivan (oba ze sexty) během celé soutěže tajil, že „jede“ na vítězství. Za zcela nenápadným chováním všech členů týmu se skrývaly obdivuhodné znalosti při poznávačce rostlin, živočichů, minerálů a hornin, pobytových stop zvířat a jejich anatomických částí těla. Dokázali se shodnout na správných odpovědích většiny testových otázek. Sedlo jim i téma, při kterém zjišťovali hnízdní možnosti sovy pálené v hospodářských budovách. Téma zpracovali a obhájili při prezentaci, během které porota neměla ani možnost položit doplňující otázky, protože bylo vše v časovém limitu řečeno. Poslední úkol prokázal jejich schopnost práci naplánovat, rozdělit si a společně sestavit budku pro hnízdění sovy pálené. Zde se ukázalo, že pracovního návodu je dobré se držet hned od začátku, ale je také možné jej brát v potaz až třeba na třetí pokus :D.  Budkami soutěž skončila, porota rychle sečetla nasbírané body, a my seděli v sále a čekali na vyhlášení výsledků. Poté, co obdržel diplomy tým čolci, jsme s napětím očekávali, kdy zazní krycí jméno našeho druhého týmu „včelojedi“.  Myslím, že ve chvíli, kdy se rozhodovalo o prvních dvou místech, nikdo z týmu včetně mě neměl normální tepovou frekvenci. Byla jsem na ně velmi hrdá, když přebírali diplomy za 1. místo v krajském kole ekologické olympiády. Postoupili do kola národního. V červnu jim držte palce, ať jsou úspěšní i v něm.